Konserwacja futra

PRODUKT NATURALNY UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

  • Unikać zamoczenia
  • Chronić przed zabrudzeniem i zatłuszczeniem
  • W przypadku zamoczenia suszyć w stanie rozwieszonym w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła
  • Po okresie zimowym przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, co najmniej raz na dwa miesiące przetrzepać i wywietrzyć (w razie potrzeby stosować środki przeciw molom)

NIE STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH PRZEPISÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA WYROBU, ZA KTÓRE PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.